path8(1)(1).png

RKitog.png

888.png

NBitog.png

Nazitog.png

Кабалаяс


28 тӧвшӧр 2022

28 тӧвшӧр 2022

25 тӧвшӧр 2022

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
.

Выльторъяс


28 тӧвшӧр 2022
Сыктывдинский р-н

28 тӧвшӧр 2022
Сыктывдинский р-н

28 тӧвшӧр 2022
Сыктывдинский р-н

28 тӧвшӧр 2022
Сыктывдинский р-н

28 тӧвшӧр 2022
Сыктывдинский р-н

28 тӧвшӧр 2022
Сыктывдинский р-н

28 тӧвшӧр 2022
Сыктывдинский р-н

28 тӧвшӧр 2022
Сыктывдинский р-н

28 тӧвшӧр 2022
Сыктывдинский р-нkouxWedKAuU.jpg

Доронина
Любовь Юрьевна

Глава муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми – руководитель администрации

123.PNG

88.PNG